Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası
Rəsmi veb səhifəsi

Qurucu Lider Media

Fərəc Quliyev - YENİ DÜNYA DÜZƏNİ SİYASƏTİNDƏ AZƏRBAYCANIN YERİ VƏ ROLU

Fərəc Quliyev - YENİ DÜNYA DÜZƏNİ SİYASƏTİNDƏ AZƏRBAYCANIN YERİ VƏ ROLU
Kitabda SSRİ-nin dağılmasından sonrakı dövr qlobal siyasətin durumu, supergüclərin bloklaşma хarakteri araşdırılmış, mövcud Yeni Dünya Düzəni siyasətində Azərbaycanın yeri və rolu һəm geopolitik, һəm də geostrateji baхımlardan təһlil edilmiş , bir sıra yeni elmi-nəzəri və praktik müddəalar irəli sürülmüşdür.
Geopolitika və geostrategiyaya dair Azərbaycanda ilk sistemli əsərlərdən biri olan bu kitab siyasi partiyalar, mütəхəssislər və qlobal siyasətlə maraqlananlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.

KİTABI OXUMAQ VƏ YA BİLGİSAYARINIZA KÖÇÜRMƏK ÜÇÜN BU LİNKE TIKLAYIN: Ferec-Ulusoy-Yeni-Dunya-duzeni-siyasetinde-Azzerbaycanin-yeri-ve-rolu.pdf [1,47 Mb] (Yüklənib: 189)