Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası
Rəsmi veb səhifəsi

Rəhbərlik

MDHP Biləsuvar rayon şöbəsi

MİLLİ DİRŞƏLİŞ HƏRƏKATI PARTİYASININ BİLƏSUVAR RAYON ŞÖBƏSİ
Təsis edilib: 2005-cİ ildə.
_______________________________________________________________________________________________________________
Rayon Şöbəsinin sədri: