Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası
Rəsmi veb səhifəsi

Qurucu Lider MDHP

Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyasının 2018-ci il üçün MALİYYƏ HESABATI

Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyasının 2018-ci il üçün MALİYYƏ HESABATI
Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası 2018-çi ildəki fəaliyyətii zamanı xərclənən vəsaitlə bağlı maliyyə hesabatını 14 fevral 2019-cu ildə Mərkəzi Seçki Komissiyasına verəcək.
Hesabat Audit rəyi ilə birlikdə təqdim ediləcəkdir.
Siyasi partiyalarda aşkarlığın təmin edilməsi məqsədi ilə qanunçuluğa uyğun olaraq hesabat ictimaiyyətə çatdırılmalı və aşkarlıq təmin edilməlidir.

MDHP-nin 2018-ci ildəki MALİYYƏ HESABATI:

Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyasının 2018-ci il üçün MALİYYƏ HESABATI
Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyasının 2018-ci il üçün MALİYYƏ HESABATI
Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyasının 2018-ci il üçün MALİYYƏ HESABATI
Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyasının 2018-ci il üçün MALİYYƏ HESABATI
Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyasının 2018-ci il üçün MALİYYƏ HESABATI
Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyasının 2018-ci il üçün MALİYYƏ HESABATI
Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyasının 2018-ci il üçün MALİYYƏ HESABATI