Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası
Rəsmi veb səhifəsi

Rəhbərlik

MDHP Mingəcevir rayon şöbəsi

MİLLİ DİRÇƏLİŞ HƏRƏKATI PARTİYASININ MİNGƏCEVİR RAYON ŞÖBƏSİ
Təsis edilib: 2019-cu ildə
_______________________________________________________________________________________________________________
Rayon Şöbəsinin sədri: Məmmədov Məmmədcan Əli oğlu

Tel: 055 915 96 93, 055 251 39 40

MDHP Mingəcevir rayon şöbəsi