Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası
Rəsmi veb səhifəsi

Rəhbərlik

MDHP Babək rayon şöbəsi

MİLLİ DİRŞƏLİŞ HƏRƏKATI PARTİYASININ BABƏK RAYON ŞÖBƏSİ
Təsis edilib: 2003-cü ildə.
_______________________________________________________________________________________________________________
Rayon Şöbəsinin sədri: