Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası
Rəsmi veb səhifəsi

Rəhbərlik

MDHP Culfa rayon şöbəsi

MİLLİ DİRŞƏLİŞ HƏRƏKATI PARTİYASININ CULFA RAYON ŞÖBƏSİ
Təsis edilib: 2003-cü ildə.
_______________________________________________________________________________________________________________
Rayon Şöbəsinin sədri:
Quliyev Famil Salman oğlu
MDHP Culfa rayon şöbəsi

- 21 noyabr 1973-cü ildə Naxçıvan MR,
Culfa rayonunun Kırna kəndində anadan olub.
- Ali təhsilli mühəndisdir.
- Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatında fəal iştirak edib.