Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası
Rəsmi veb səhifəsi

Qurucu Lider MDHP

Fərəc Quliyevin "QURBAN BAYRAMI" münasibəti ilə bağlı təbriki.

Fərəc Quliyevin "QURBAN BAYRAMI" münasibəti ilə bağlı təbriki.
SAYQIDƏYƏR AZƏRBAYCAN XALQI!
Qurban bayramı bəşər tarixinin möhtəşəm səhifəsini təşkil edən islamın bir din kimi təcəlli etməsinin və mənəvi-əxlaqi qurtuluş yolu olaraq yer üzünə göndərilməsini özündə etiva edir. Bu əlamətdar gündə müsəlmanlar qurban ayinlərini icra etməklə, xeyirxah əməllərlə hər cür fədakarlığa hazır olmanın və Tanrıya yaxınlığın sevincini yaşayırlar.
Bu mübarək bayram günlərində xalqımızın və dövlətimizin əmin-amanlığı naminə etdiyiniz duaların, kəsdiyiniz qurbanların Tanrı dərgahında qəbul olunması diləyi ilə bir daha hər birinizə bayram təbriklərimi yetirir, ailələrinizə xoşbəxtlik, süfrələrinizə bol ruzi-bərəkət arzulayıram.
Sizi, Müqəddəs Qurban bayramı münasibəti ilə təbrik edir,
Sizə can sağlığı, milli və şəxsi səadət arzulayıram.
Tanrı Sizi və Millətimizi qorusun!

Sayqılarla: Milli Dirçıliş Hərəkatı Partiyasını sədri
FƏRƏC QULİYEV