Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası
Rəsmi veb səhifəsi

Rəhbərlik

QƏRBİ AZƏRBAYCAN DEPARTAMENTİ

QƏRBİ AZƏRBAYCAN DEPARTAMENTİ

QƏRBİ AZƏRBAYCAN DEPARTAMENTİ
RZAYEV ƏLİ ALLAHVERDİ OĞLU
Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyasının Qərbi Azərbaycan Departamentinin sədri, MDHP sədrinin müavini.

Təvəllüd: 03 mart 1947
Doğulduğu məkan: Ermənistan, Masis rayonu