Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası
Rəsmi veb səhifəsi

YOLBAY

ELÇİBƏYİN HAQQINDA YAZILAN KİTABLAR

ELÇİBƏYİN  HAQQINDA  YAZILAN  KİTABLAR

Haqqında yazılan kitablar


Azərbaycan Respublikasında


"Əbülfəz Elçibəy: "Bu, mənim taleyimdir"", Bakı, 1992. Tərtibçilər: Becan İbrahimoğlu, Ədalət Tahirzadə

"Deyirdim ki, bu quruluş dağılacaq", Bakı, 1992. Tərtibçi: Ədalət Tahirzadə

"Demokratiya və azadlıq", İstanbul, 1992.

"Azərbaycan türklərinin azadlıq elçisi Əbülfəz Əli Elçibəy", İstanbul, 1992. Kamil Vəli Nərimanoğlu

"Elçibəy və Azərbaycan", İstanbul, 1994, Akın Səmədoğlu.

"Əbülfəz Elçibəy. Tarixdən gələcəyə", İstanbul, 1995, Fazil Qəzənfəroğlu.

"Elçi Bəy", Bakı, 1999, Ədalət Tahirzadə.

"Elçibəy ilə birlikdə otuz il", İstanbul, 1999, Oqtay Məmmədov.

"Savalanda görüşənədək, Bəy!" Bakı, 2000. Tərtibçi: Ədalət Tahirzadə

"Elçibəylə 13 saat üz-üzə", Bakı, 1999; İstanbul, 2001. Ədalət Tahirzadə

"Prezident Elçibəy", Bakı, 2001. Ədalət Tahirzadə

"Əbülfəz Elçibəy: Mən qurtuluşçuyam!", Bakı, 2002. Tərtibçi: Ədalət Tahirzadə

"Elçi düşüncələri", Bakı, 2002. Tərtibçilər: Ədalət Tahirzadə, Mircəlal Yusifli

"Qurtuluş və bütövlük yolu" (Elçibəylə 6 söhbət). Bakı, 2003. Ədalət Tahirzadə

"Еlçi Bəy" Bakı, "Nurlar"NPM, 2005, səh.64, 500 nüs. Bayram Təbrizli-Marağalı

"Elçi Bəy haqqında" Bakı, "Şirvannəşr", 2008. Mehriban Vəzir

Türkiyə Cumhuriyyətində


"Elçibey'le 13 Saat", Turan Yayıncılık, Adalet Tahirzade, 2001, ISBN:9757893307.

"Elçibey Dönemi Azerbaycan Dış Politikası (Haziran 1992-Haziran 1993) Bir Bağımsızlık Mücadelesinin Diplomatik Öyküsü", Asam, Nazim Cafersoy, 2001, ISBN:9756769254.

"Elçibey", Ötüken Neşriyat, Uğur Güler, 2006, ISBN:975437547x.

"Elçibey'in Düşünceleri ve Kanun Devleti", Berikan Yayınevi, Şeyda Kemaloğlu-Muhammet Kemaloğlu, 2007, ISBN:9752671911.

"Elçibey Azerbaycan'ın Unutulmaz Lideri", Türk Edebiyatı Vakfı, Yavuz Bülent Bakiler, 2009, ISBN:9756186428.