Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası
Rəsmi veb səhifəsi

YOLBAY

Xəlil Rza ULUTÜRK - BOZQURD

ÖMRÜNÜ TÜRK MİLLƏTİNİN GƏLƏCƏYİNƏ HƏSR ETMİŞ ƏBÜSFƏZ ELÇİBƏYƏ HƏSR EDİLMİŞDİR.