Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası
Rəsmi veb səhifəsi

Rəhbərlik MDHP

MDHP ÜMUMİ ŞÖBƏSİNİN ƏSASNAMƏSİ

MDHP ÜMUMİ ŞÖBƏSİNİN ƏSASNAMƏSİ

ÜMUMİ ŞÖBƏ

Strukturu:
1. Şöbə müdiri – MDHP sədrinin ümumi işlər üzrə müavini
2. Arxiv rəhbəri
3. Ofis rəhbəri

Səlahiyyətləri:
1. MDHP-nin Mərkəzi ofisinə cavabdehdir.
2. Arxiv materiallarını vaxtında yığır və etibarlı yerdə saxlanmasına cavabdehdir.
3. Ofislərin təşkili işinə rəhbərlik edir.
4. Təhlükəsizlik tədbirləri və protokol xidmətini həyata keçirir.