Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası
Rəsmi veb səhifəsi

Rəhbərlik MDHP

MDHP ƏLAQƏLƏR ŞÖBƏSİNİN ƏSASNAMƏSİ

MDHP ƏLAQƏLƏR ŞÖBƏSİNİN ƏSASNAMƏSİ

ƏLAQƏLƏR ŞÖBƏSİ

Strukturu:
1. Şöbə müdiri – MDHP sədrinin əlaqələr üzrə müavini.
2. Təlimatçı.

Səlahiyyətləri:
1. Respublikamızda olan ictimai və siyasi təşkilatlarla əlaqə yaratmaq;
2. Xarici ölkə təşkilatları ilə əlaqələr.