Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası
Rəsmi veb səhifəsi

Rəhbərlik MDHP

MDHP MALİYYƏ VƏ İQTİSAD ŞÖBƏSİNİN ƏSASNAMƏSİ

MDHP MALİYYƏ VƏ İQTİSAD ŞÖBƏSİNİN ƏSASNAMƏSİ

MALİYYƏ VƏ İQTİSAD ŞÖBƏSİ

Strukturu:
1. Şöbə müdiri - MDHP sədrinin Maliyyə və İqtisadi məsələləri üzrə müavini.
2. Maliyyəçilər.
3. İş adamları ilə əlaqə bölməsi

Səlahiyyətləri:
1. Üzvülük haqlarının toplanması;
2. İqtisadi proqramların hazırlanması;
3. İş adamlarının hüquqlarının qorunması məqsədi ilə onlara siyasi dəstəyin verilməsi.