Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası
Rəsmi veb səhifəsi

Rəhbərlik MDHP

MDHP MƏTBUAT VƏ İNFORMASİYA ŞÖBƏSİNİN ƏSASNAMƏSİ

MDHP MƏTBUAT VƏ İNFORMASİYA ŞÖBƏSİNİN ƏSASNAMƏSİ

MƏTBUAT VƏ İNFORMASİYA ŞÖBƏSİ

Strukturu:
1. Şöbə müdiri - MDHP sədrinin mətbuat məsələləri üzrə müavini.
2. Bölgə informatorları
3. KİV-lərlə iş üzrə müavin
4. Mətbuat aktivinə cavabdeh şəxs.

Səlahiyyətləri:
1. Respublika və Dünya mətbuatını ardıcıl izləmək;
2. Əsaslı informasiyaları toplamaq, informasiya bankını yaratmaq;
3. Bölgə informatorları ilə daim əlaqədə olmaq;
4. Təşkilatın tədbirlərini, qərarlarını, bəyanlarını KİV və bölgələrə çatdırmaq.