Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası
Rəsmi veb səhifəsi

Rəhbərlik MDHP

MDHP TƏŞKİLAT ŞÖBƏSİNİN ƏSASNAMƏSİ

MDHP TƏŞKİLAT ŞÖBƏSİNİN ƏSASNAMƏSİ

TƏŞKİLAT ŞÖBƏSİ

Strukturu:
1. Şöbə müdiri – MDHP Sədrinin müavini.
2. Gənclər təşkilatları rəhbərləri;
3. Qadınlar təşkilatları rəhbərləri;
4. Bölgələr üzrə Səlahiyyətli Nümayəndələr;
4. Rayon (Şəhər) Şöbəsinin sədrləri.

Səlahiyyətləri:
1. MDHP-nin bütün tədbirlərini təşkil etmək;
2. MDHP Nizamnaməsinə uyğun R(Ş) şöbələrinin yaradılmasını təşkil etmək;
3. MDHP Nizamnaməsinə uyğun seçkilərin keçirilməsinə cavabdehdir;
4. MDHP Mərkəzi Aparatı ilə R(Ş) şöbələri və bölgə təşkilatları arasında əlaqələri təşkil etmək.