Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası
Rəsmi veb səhifəsi

Rəhbərlik MDHP

MDHP İDEOLOJİ ŞÖBƏSİNİN ƏSASNAMƏSİ

MDHP İDEOLOJİ ŞÖBƏSİNİN ƏSASNAMƏSİ

İDEOLOJİ ŞÖBƏ


Strukturu:
1. Şöbə müdiri - MDHP sədrinin ideoloji məsələlər üzrə müavini.
2. R(Ş)Şöbələrinin ideoloji məsələlər üzrə sədr müavinləri
3. Təlimatçılar

Səlahiyyətləri:
1. Təşkilat daxili bütün yığıncaqlarda iştirak etmək;
2. MDHP məramnamə tələblərini təbliğ etmək;
3. Yığıncaqlarda təbliğat istiqamətinin MDHP məramnaməsinə uyğunluğuna cavabdehlik;
4. İdeoloji işlərin təşkili üçün tədbirlər proqramı hazırlamaq, təşkilat şöbəsi ilə birgə yığıncaqlar təşkil etmək;
5. KİV-də MDHP ideologiyasının təbliğinin təşkili.