Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası
Rəsmi veb səhifəsi

Rəhbərlik

MİLLİ DİRÇƏLİŞ HƏRƏKATI PARTİYASININ ALİ MƏCLİSİNİN KATİBİ

MİLLİ DİRÇƏLİŞ HƏRƏKATI PARTİYASININ ALİ MƏCLİSİNİN KATİBİ MAXSUDOV FƏXRƏDDİN QULAM OĞLU
Milli Dirşəliş Hərəkatı Partiyasının Ali Məclisinin katibi.


Təvəllüd: 10 may 1956
Doğulduğu məkan: Azərbaycan Respublikası, Cəbrayıl rayonu,Mahmudlu st.