Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası
Rəsmi veb səhifəsi

Rəhbərlik Departamentlər

MDHP QƏRBİ AZƏRBAYCAN DEPARTAMENTİNİN SƏDRİ, MDHP SƏDRİNİN MÜAVİNİ

MDHP QƏRBİ AZƏRBAYCAN DEPARTAMENTİNİN SƏDRİ, MDHP SƏDRİNİN MÜAVİNİ RZAYEV ƏLİ ALLAHVERDİ OĞLU
Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyasının Qərbi Azərbaycan Departamentinin sədri, MDHP sədrinin müavini.

Təvəllüd: 03 mart 1947
Doğulduğu məkan: Ermənistan, Masis rayonu